הקודם
Previous Product Image

שחר אהללך א’- גדרי אמירת הלל על הגאולה מהדורה ראשונה

35.00
הבא

שחר אהללך ג’- הלכות היום

35.00
Next Product Image

שחר אהללך ב'- הלכות היום

35.00

שחר אהללך ב’- הלכות היום

35.00

בחלק זה דן המחבר בהגדרת היום, האם הוא נחשב יום טוב, ובגדרי יום העצמאות נדחה. מתוך כך הוא דן גם בפרטיהן של הלכות רבות ביום העצמאות, כגון: דיני ברכות ‘שהחיינו’ ו’שעשה ניסים’; דיני אמירת וידוי ונפילת אפיים בעיצומו של יום ובמנחה שלפניו, ודיני אמירת סליחות בה”ב; דיני תעניות למיניהן, כגון תענית יחיד, תענית חתן; דיני הספד, אבלות וסדרי לויית המת; ועוד הלכות.
את הנושאים הנ”ל מברר המחבר מתוך עיון בדברי גדולי הדורות בעניינם ודיון בשייכותם ליום העצמאות.
הספר הוא חיבור מקורי בנושא שעדיין לא נידון לעומק בצורה מסודרת בשום מסגרת. הוא מבסס את הלכות יום העצמאות מבחינה הלכתית על אדני דברי גדולי ישראל, החל מעיון בש”ס דרך דברי הראשונים והאחרונים וכלה בפוסקי זמננו. כדי להעלות את המסקנות השייכות לנושא המחודש הנדון מביא המחבר גם עשרות מקורות מספרים נדירים ודן בהם באריכות. לבסוף הוא מסכם בכל נושא את שהעלה לדינא.
הסיכום הקצר המובא בסוף כל סימן מאפשר גם למי שאינו רגיל בלימוד עיוני, לצאת עם הלכה ברורה כיצד עליו לנהוג למעשה.

הוסף למועדפים שלי
הוסף למועדפים שלי
קטגוריה:

Shopping cart

0

No products in the cart.

דילוג לתוכן