הוצאה לאור “חוסן ישועות”
‘חוסן ישועות’ (ע”ר) שעל-יד ישיבת “הר המור” מוציאה לאור את תורתם של רבני הישיבה, המבררים בהעמקה את משנתם של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל ושל בנו רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל.
ספרי ההוצאה שופכים אור על סוגיות מגוונות הקשורות למהלך גאולת ישראל בדורות האחרונים, כמו למשל: אהבת ישראל; ערך החיים הציבוריים הישראליים; הבנת הגאולה ותהליכיה; ערך הגבורה הצבאית הישראלית; ערך החקלאות בישראל; היחס בין הקודש והחול; התרבות הישראלית. לאור משנה זו מקבלים גם נושאים כמו בנין מידות הנפש, תורה לשמה ומקראי הקודש הארה חדשה.
הספרים נערכים מתוך שיעורים שהעבירו רבני הישיבה לאורך השנים. נעשית עבודה רבה כדי לסדר את השיעורים לכלל מערכה מחשבתית שלמה המציבה בפני הלומד שיטה סדורה בסוגיה בה עוסק הספר, כדי שהספרים יהוו בע”ה אבני דרך בבנין האמונה והמחשבה הישראלית.
במלאכת ההוצאה עוסקים אברכים מתלמידי הישיבה הרואים בעבודת בירור התורה והפצתה שליחות. רבני הישיבה מלווים ומעודדים את הוצאת הספרים.

Shopping cart

0

No products in the cart.

דילוג לתוכן